OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA

NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA.

V tomto divadle som prežil skoro celé štvťstoročie. Našiel som tam veľa dobrých ľudí ktorí ma zamestnali, keď zavreli TATRA REVUE. Urobil som riadny konkurz a zaradili  ma do speváckeho zboru NS a tam som zostal až do odchodu do dôchodku.Práca zborového speváka je veľmi náročná pretože divadlo chce mať  takéhoto člena stále k dispozícii a poveruje ho aj inými úlohami / napr. prestavbou scény a zdôvodňuje to, nutnosťou rýchlejšieho spádu celého predstavení /. Napriek týmto nezmyslom  mňa práca v divadle bavila, pretože som dostal aj iné príležitosti.Prišiel čas muzikálov a nastal iný štýl spievania a tak prišla prvá  ponuka a to muzikál MANON. Režizér Bedřich Kramosil ma obsadil a ja som si zaspieval nádhernú pieseň o rieke Mississipi.Ďalší muzikál ONIVÁK, CYRANO Z PREDMESTIA a POBOZKAJ MA KATARÍNA (obr.dole s mojou maželkou Milkou) a úloha garderobiéra a  swing.pieseň Fieber, a  veľa iných.Ako sa hovorí, že príležitosti v divadle prichádzajú náhodne, bol to aj môj prípad.Ako som na začiatku  napísal dostal som príležitosť prežiť na NS pekné chvíle našiel som  si  manželku ktorá bola vtedy sólistka baletu NS a budem na toto angažmá na NS vždy spomínať ako na pekný úsek mojej speváckej  kariéry.  

 

 

Pesničky z muzikálov MANON a OHNIVÁK som nahral v rádiu.

POZOR!!! Na NS sa pripravuje koncert k 100-ročným nedožitým narodeninám G. DUSÍKA. Spomienkový večer sa uskutoční v máji, akonáhle budem vedieť podrobnosti oznámim ich na tejto stránke-sledujte. Dnes(t.j.16.04.07)som sa dozvedel, že to bude 12.05.07 a spievam aj ja.Ak bude niečo nové, dám na známosť.

" GALAVEČER  GEJZU  DUSÍKA  na  NOVEJ  SCÉNE" Premiéra je 12.mája 2007 o 19.00 h, na ktorú si možno zakúpiť vstupenky, rovnako ako aj na reprízu 15.mája 2007 v pokladni NS. Piesne budú interpretovať: Jolana  FOGAŠOVÁ, Sisa  SKLOVSKÁ, Eva  ŠENIGLOVÁ,Gréta  ŠVERCELOVÁ,  Mária  SCHWEIGHOFFEROVÁ,   ďalej Dušan  JARIABEK, Ján  BABJAK, Karol  ČÁLIK, Ľudovít  LUDHA, Oto  KLEIN, Michal LEHOTSKÝ, Jozef  BENEDIK, Filip TUMA, Ladislav  MIŠKOVIČ a Zdeno SYCHRA Hrať bude orchester s dirigentom Zdenkom MACHÁČKOM, odznejú piesne napr. Čo sa mi môže stať , Rodný môj kraj , Modrá ruža,  Podaj mi rúčku, a ďalšie.                                                                                                                                                                                            Premiera mala obrovský úspech po každej skladbe boly dhé potlesky a mám dojem, že divadlo NS uvažuje  o tom aby tento koncert zostal do konca tohto kalendárneho roku  na repertoári, čo by bolo naozaj len dobre. Zatiaľ len toľko, ešte sa k tejto téme vrátim.

                                                 13.05.2007. 

 

Tak isto aj repríza 15.05.2007 sa stretla  s veľkým úspechom. Nezostáva nič iné len si želať, aby sme sa s týmto " GALAVEČEROM" stretli aj na budúcu sezónu na javisku divadla NS .                                                                                                      

V týchto  dňoch som sa dozvedel, že GALAVEČER G. DUSÍKA zostáva na repertoári divadla a to je dobrá správa, či už pre tých ktorí sa na účinkovaní podielajú, ale aj pre tých ktorí toto predstavenie ešte nevideli. Divadlo NS teraz ide na prázdniny a po návrate sa určite budú všetci tešiť, že sa stretnú s Vami, ktorí sa  chystáte na niektoré z predstavení a možno že tobude GALAVEČER G. DUSÍKA. Prajem Vám  príjemné prežitie letných dovoleniek a teším sa po prázdninách v divadle dovidenia.

Kedy zaradí prevádzka divadla NS  do plánu " Galavečer G.  Dusíka to sa dozviete na www.novascena.sk                                    

Ako som sľúbil, tak vám oznamujem, že GALA VEČER G.  DUSÍKA  sa uskutoční 2. decembra 2007 o 19.00 hod. Viacej na  www.novascena.sk

                                                                         Z.S. BA 29.11.2007

Samozrejme  ako sme predpokladali koncert mal zasa veľký úspech a je len škoda, že  tento titul nemôže byť  súčasťou pravidelného nasadzovaní  do plánu predstavení nakoľko sa  musí zohnať na každé jedno  uvedenie sponzor. Dúfam, že vedenie NS tento problém vyrieši k spokojnosti vďačných divákov,  ktorí nás na konci  odmenili dlhotrvajúcim aplauzom.           ZS.  9.12.2007