OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

PIESNE G. DUSÍKA

Moje posledné stretnutie s majstrom DUSÍKOM v bratislavskej Redute roku 1987 pri slávnostnom  koncerte k jeho 80. narodeninám.

 

 PIESNE  GEJZU  DUSÍKA :

             Rodný môj kraj                          Keď harmonika tíško znie         

            Marína                                        Pieseň o rodnej zemi                       

            Modrá ruža                                 Len bez ženy

            Dve oči neverné                          Svetlo a tieň

            Vám jedine len vám                   Dedinka ty milá

            Podaj mi rúčku                          S tebou pod tatrami

            Dedinka v údolí                          Saigon

Toto sú melódie, ktoré ma inšpirovali, k vytvorení programu v ktorom by som si chcel uctiť majstra DUSÍKA. Chcem zaspomínať na osobné stretnutia s týmto pre mňa tak vzácnym umelcom a človekom a vzdať mu tak hold v jeho piesňach. Celý program je koncipovaný tak, aby nepresiahol viac ako 90 minút.

Teším sa s Vami na stretnutie pri piesňach Gejzu Dusíka možno práve u Vás.         ========================================================

                                                       

STV-2 uviedla na  SILVESTRA  ( 31.12.2007 )  zostrih koncertu GALA VEČER G.DUSÍKA  pod názvom "TÁ MOJA PIESEŇ VÁM POVIE". Píšem o tom preto, že sa po dlhom čase Slovenská televízia odhodlala a uviedla na obrazovku piesne, ktoré si generácia tých "skôr narodených" stále žiada. Aj keď sa s nimi stretáva-jú sporadicky treba poďakovať pánovi režizérovi Mariánovi CHUDOVSKÉMU,  ktorý svojim prístupom k sl.piesni má určite svoj podiel na tom, že sa program na orazovku STV dostal.

 Som presvedčený že na tento program dostane televízia veľa kladných ohlasov. Toľko moj názor a vôbec to neovplivnilo moje účinkovavanie v spomínanom koncerte.  Pripájam ukážku zo spomínaného koncertu.

 

                                                                                                                          =======================================================================================